Loading...
Loading...

Selasa, 23 Juli 2013

Kerupuk VS Geledeg

Kerupuk (Kelabu) vs Geledeg (SaKa,(Saigon,Kaisar).)
Kerupuk win rate 4x vs Geledeg win rate 4x (Pemacek)
Abar Nunggu Buka Puasa Hahahahaha

1 komentar: